Släpkärra med tre axlar

Släpkärra med tre axlar

Treaxlig släpkärra för transport av tyngre maskiner, etc.