Vi är nu certifierade enligt 3834 och 1090

Eksjöverken är Certifierade enligt 1090-1 och 3834-2 för att säkerhetsställa god kvalié.